el-GRen-US
el-GRen-US
Menu

Το Έργο

Δίκτυο Καταδυτικών Διαδρομών - Διακρατική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

Το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας "ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ", είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης συνεργασίας που ξεκινά από το 2008, μιας απόφασης τριών νησιωτικών περιοχών των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδείξουν ότι μπορούν όταν θέτουν κοινούς στόχους να τους πετυχαίνουν προσπερνώντας όλες τις τεχνικές δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες και να εκμηδενίσουν τις αποστάσεις που τις χωρίζουν.

Η συνεργασία αυτή των τριών μας Ομάδων Τοπικής Δράσης Παράκτιων περιοχών του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας, απέδειξε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την επάρκεια των εταίρων να σχεδιάζουν από κοινού φιλόδοξα και να υλοποιούν με επαγγελματισμό παράγοντας σημαντικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη των περιοχών που καλούνται να υπηρετήσουν.

Η συμμετοχή και η συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων της Ελλάδας και της Κύπρου, αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος και ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους συντελεστές για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των δράσεων του διακρατικού σχεδίου και για την εργώδη προσπάθειά τους.

Η αξιοποίηση του Καταδυτικού Τουρισμού αποτελεί πλέον Στρατηγικό Στόχο για τις περιοχές μας, και η συνεργασία αυτή μας δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον των περιοχών μας και μας δεσμεύει να διεκδικήσουμε την συνέχεια της ενισχύοντας τους ιστορικούς και εθνικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας.


Για τον Συντονιστή εταίρο
Παναγιώτης Χατζηβασιλείου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΤΑΛ Α.Ε.
Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη
Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΔΩ Α.Ε.
 Λούης Κουμενίδης    
 Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΕΤΕΛ ΛΤΔ

Η Διακρατική Συνεργασία με τίτλο ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ - DIVE IN OUR ISLANDS είναι το αποτέλεσμα ενός κοινού Οράματος, βασίζεται στη φιλοσοφία "LEADER", την αντίληψη της ανελικτικής προσέγγισης, της συλλογικότητας στις δράσεις και του πιλοτικού σχεδιασμού, βασικά συστατικά στοιχεία για την προσέγγιση της ανάπτυξης περιοχών όπως αυτών των εταίρων του σχεδίου. Υλοποιείται με διακρατικό συντονιστή την ΕΤΑΛ Α.Ε. και συμμετέχουν 2 ΟΤΔ από την Ελλάδα, ΕΤΑΛ Α.Ε. και ΑΝΔΩ Α.Ε., και από την Κύπρο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας λτδ. 


Η συνεργασία είχε συζητηθεί από τον σχεδιασμό των τοπικών προγραμμάτων του άξονα 4 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αλιείας και επικαιροποιήθηκε με ανταλλαγή απόψεων των ΟΤΔ σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των τοπικών τους προγραμμάτων. Αντικείμενο της είναι η δημιουργία ενός κοινού συστήματος αξιοποίησης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών σε σχέση με την δραστηριότητα του καταδυτικού τουρισμού, όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές καταδυτικού ενδιαφέροντος που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτήθηκε η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, με σκοπό την αξιοποίηση τους μέσω εκδόσεων χαρτών και εντύπων, ψηφιακών εφαρμογών σε περιβάλλον Ios & Android, και ιστοσελίδα που θα παρουσιάζεται το υλικό αυτό με σκοπό την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των παράκτιων και αλιευτικών περιοχών που αποτελούν την περιοχή παρέμβασης. Η σκοπιμότητα δημιουργίας ή συμμετοχής σε ένα δίκτυο συνεργασίας για την ανάδειξη των περιοχών καταδυτικού ενδιαφέροντος, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και των τριών τοπικών προγραμμάτων των περιοχών παρέμβασης που αποσκοπούν μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη σε οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και αρθρώνεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από την προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης της κληρονομιάς του φυσικού περιβάλλοντός μας.

Φιλοδοξία του διακρατικού μας σχεδίου είναι να γίνει μια πρώτη, πιλοτική ενέργεια αποτύπωσης των περιοχών μας στους χάρτες των ευρωπαϊκών καταδυτικών προορισμών στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου αξιοποίησης ειδικών μορφών τουρισμού. Το κοινό σχέδιο της διακρατικής μας συνεργασίας απαντά στους παρακάτω αναπτυξιακούς στόχους:

  1. Ενισχύει την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής με τη διαχείριση της μοναδικότητας της φύσης και των ευκαιριών που παρουσιάζει. 
  2. Διαφοροποιεί το παραγόμενο τουριστικό προϊόν αξιοποιώντας την εξωστρέφεια που πηγάζει από την ιδιαιτερότητα της φύσης και τη δημιουργία μιας εναλλακτικής αντίληψης στην επισκεψιμότητα, μέσω της αποτύπωσης των καταδυτικών περιοχών ως τουριστικό προορισμό. 
  3. Ενισχύει το ενδογενές ανθρώπινο δυναμικό, εκθέτοντάς το σε μια διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού, και σε νέες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές. 
  4. Δημιουργεί την ανάγκη για νέες ιδέες που θα ενισχύσουν την ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση με την ευρωπαϊκή εμπειρία. 

Ως αποτέλεσμα επιδιώκεται η εξωστρέφεια, ιδιαίτερα σε νησιωτικές κοινωνίες ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδρασή της με άλλες κοινωνίες και με άλλες μεθόδους και προσεγγίσεις στην ανάπτυξη. Το σχέδιο συνεργασίας αποτελεί μια απλή αλλά και πιλοτική προσέγγιση η οποία θα δώσει νέα διάσταση και ώθηση στις μελλοντικές μας προσπάθειες να αξιοποιηθεί και να διαφυλαχθεί η ποικιλομορφία της περιοχής, η οποία είναι ευάλωτη σε συνθήκες ανθρωπογενούς παρέμβασης, με το να δείξει στους κατοίκους τη σπουδαιότητα διατήρησής της και παράλληλα αξιοποίησης της.

Και για εμάς, για όλα τα στελέχη των τριών ΟΤΔ, η συνεργασία αυτή αποτέλεσε μια εξαιρετική εμπειρία ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ομάδων των περιοχών μας και των συνεργατών μας. Η εμπειρία αυτής της δικτύωσης αποτελεί πρόκληση και δέσμευση για τον σχεδιασμό του μέλλοντος σε πολλές κοινές δράσεις με κοινό όραμα την ανάπτυξη των περιοχών μας.


Για τον Συντονιστή εταίρο
Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής ΕΤΑΛ Α.Ε 
Κώστας Ζήφος
Διευθυντής ΑΝΔΩ Α.Ε.  
 Μάκης Παπαμιχαήλ
 Συντονιστής Τ.Π. Αξ.4-ΕΠΑΛ, ΑΝΕΤΕΛ ΛΤΔ

 


Project logos

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
soap2day